Heavy field

Odlitky od

1.000–12.000 kg/ks

 

Těžké odlitky

Ruční formovna:  Největší a nejtěžší odlitky se formují a vyrábí na ruční formovně pomocí samotuhnoucích směsí na bázi furanové pryskyřice. Moderní mísiče od firmy FAT zaručují vysokou kvalitu formovací směsi. Odlitky jsou váhově a rozměrově limitovány rozměry tryskacího zařízení a možnostmi manipulační a jeřábové techniky. Součástí této technologie je nové zařízení regenerace vratné směsi.  Na této lince se odlévají jednotlivé kusy i odlitky ve středních sériích.

Technická specifikace:

 • Maximální velikost formovacích rámů 7,500x 3,500 mm
 • Tato flexibilní technologie umožňuje uspokojit požadavky na malé série a střední série.
 • Optimální váha odlitku je: 1000 –12.000 kg/ks
 • Výrobní kapacita: je 1 rám za hodinu
 • Samotuhnoucích směs (furanová báze).
 • Třída přesnosti: ČSN EN ISO 8062-3, CT 12-14

Výroba jader - Cold – Box metoda

 • Stroj na výrobu jader metodou cold box od firmy LAEMPE velikost jader  "40" a KS12.
 • Součástí jaderny je pracoviště namáčení a sušení jader.
 • Velká jádra jsou opět vyráběna ze samotuhnoucích směsí pomocí mísičů s hodinovým výkonem 5 tun.

Tryskání odlitků:

 • Průběžný komorový tryskač od výrobce SPENCER HALSTEAD, kde se tryskají odlitky buď hromadně, nebo jednotlivě.
 • Průběžný tryskač od výrobce GEORG FISCHER
 • Menší komorový závěsný tryskač SCHLICK na čištění náročných odlitků.

Barvení

 • Ekologické barvení odlitků probíhá v kabinové sušící a lakovací kabině LAGOS

Zušlechťování a další opracování odlitků:

 • V prostoru expedice je k dispozici žíhací pec na odstranění vnitřního pnutí.
 • Dále jsou k dispozici stroje na hrubování odlitků, jedná se především o portálové frézky.

Opracování:

Zajišťujeme veškeré druhy opracování v naši mateřské firmě ZPA Pečky. Prosím podívejte se na www.zpa-pecky.cz