Kvalita

Technicko-dodací podmínky dle TOS-MET Slévárna a.s.

Certifikáty:

 • Držitelé certifikátu ISO 9002:1994
 • Držitelé certifikátu Det Norske Veritas (DNV)
 • Splňujeme požadavky na systém řízení kvality Loyd

 

Zajištění kvality odlitků:

 • Systém řízení jakosti dle ISO 9002 : 1994 / EN ISO 9001 : 2008
 • Písková a metalografická laboratoř
 • Spektrální chem. analýza na přístroji Spektrolab
 • Stanovováním uhlíku a síry přístrojem ELTRA CS 800
 • Ultrazvuk - detektoskopem Sonic 10003
 • Rozměrová kontrola

Kvalita odlitků:

 • atesty odlitků dle ČSN (DIN) EN 10204
 • chemické složení
 • tvrdost
 • pevnost v tahu pomocí přístroje Veb Wpn Leipzig ZDM 30t
 • vrubová houževnatost (Charpyho kladivo)
 • emisním spektrometrem BIARD FSQ,
 • metalografie