Foundry of grey and nodular iron

Laboratoř

chemické a mechanické testy

Testování a zjišťování kvality

_MG_5982

  • Emisní Spektrometr BIARD FSQ
  • Automatickým stanovením uhlíku a síry přístrojem ELTRA CS
  • Pevnost v tahu a tažnost pomocí přístroje Veb Wpn Leipzig ZDM 30t
  • Mechanické testy pevnosti v tahu a tvrdosti
  • Měření vrubové houževnatosti pomocí (Charpyho kladivo)
  • Rozměrová kontrola odlitků
  • Metalurgické testy
  • Nedestruktivní zkoušky – ultrazvuk  Sonic 10003,  X-Ray

Kvalita písků:

 

Chemickou a mechanickou laboratoří na kontrolu a vyhodnocování kvality pískových formovacích směsí