Střední pole od 100 do 1.200 kg:

Výroba odlitků s hmotností od 100 do 1.200 kg:

Výroba středně velkých odlitků

Poloautomatická linka: Tato kategorie odlitků se vyrábí na poloautomatické lince pomocí technologie samotuhnoucích směsí (furanová báze). Maximální rozměry rámů jsou 2.500x1.500 mm. Na této lince se odlévají jednotlivé kusy i odlitky ve středních sériích.

Technická specifikace:

 • Maximální velikost formovacích rámů 2,500x1,500 mm
 • Tato flexibilní technologie umožňuje uspokojit požadavky na malé série, ale i střední až větší série.
 • Optimální váha odlitku je: 100 –1.000 kg/ks
 • Výrobní kapacita: je 5 rámů za hodinu
 • Samotuhnoucích směsí (furanová báze).
 • Třída přesnosti: ČSN EN ISO 8062-3, CT 11-12
 • Výroba jader - Cold – Box metoda

  • Stroj na výrobu jader metodou cold box od firmy LAEMPE velikost jader  "40" a KS12.
  • Součástí jaderny je pracoviště namáčení a sušení jader.
  • Velká jádra jsou opět vyráběna ze samotuhnoucích směsí pomocí mísičů s hodinovým výkonem 5 tun.

  Tryskání odlitků:

  • Průběžný komorový tryskač od výrobce SPENCER HALSTEAD, kde se tryskají odlitky buď hromadně, nebo jednotlivě.
  • Průběžný tryskač od výrobce GEORG FISCHER
  • Menší komorový závěsný tryskač SCHLICK na čištění náročných odlitků.

  Barvení

  • Ekologické barvení odlitků probíhá v kabinové sušící a lakovací kabině LAGOS

  Zušlechťování a další opracování odlitků:

  • V prostoru expedice je k dispozici žíhací pec na odstranění vnitřního pnutí.
  • Dále jsou k dispozici stroje na hrubování odlitků, jedná se především o portálové frézky.

  Opracování:

  Zajišťujeme veškeré druhy opracování v naši mateřské firmě ZPA Pečky. Prosím podívejte se na www.zpa-pecky.cz