Výroba odlitků od 5–100 kg/ks.

Výroba odlitků na automatické BMD lince od 5 kg to 100 kg

 

Výroba odlitků s hmotností od 5–100 kg/ks.

 

Automatická formovací linka BMD Karlsruhe: Tato flexibilní technologie umožňuje uspokojit požadavky na malé série, ale i střední až větší série. Sortimentní skladba je pestrá, od brzdových bubnů, kotoučů a nábojů kol, přes odlitky skříní, těles čerpadel, pump až po náročné odlitky tlakových rozvaděčů.

Technická specifikace:

 • Maximální velikost formovacích rámů 890x690x300/300 mm
 • Tato flexibilní technologie umožňuje uspokojit požadavky na malé série, ale i střední až větší série.
 • Optimální váha odlitku je: 5 –100 kg/ks
 • Výrobní kapacita: max. 50 t/hodinu   production capacity: max. 50 tons/hour
 • Pískové hospodářství na výrobu bentonitové směsi
 • Třída přesnosti: ČSN EN ISO 8062-3, CT 10

Výroba jader - Cold – Box metoda

 • Stroj na výrobu jader metodou cold box od firmy LAEMPE velikost jader "40" a KS12.
 • Součástí jaderny je pracoviště namáčení a sušení jader.
 • Velká jádra jsou opět vyráběna ze samotuhnoucích směsí pomocí mísičů s hodinovým výkonem 5 tun.

Tryskání odlitků:

 • Průběžný komorový tryskač od výrobce SPENCER HALSTEAD, kde se tryskají odlitky buď hromadně, nebo jednotlivě.
 • Průběžný tryskač od výrobce GEORG FISCHER
 • Menší komorový závěsný tryskač SCHLICK na čištění náročných odlitků.

Barvení

 • Ekologické barvení odlitků probíhá v kabinové sušící a lakovací kabině LAGOS

Zušlechťování a další opracování odlitků:

 • V prostoru expedice je k dispozici žíhací pec na odstranění vnitřního pnutí.
 • Dále jsou k dispozici stroje na hrubování odlitků, jedná se především o portálové frézky.

Opracování:

Zajišťujeme veškeré druhy opracování v naši mateřské firmě ZPA Pečky. Prosím podívejte se na www.zpa-pecky.cz