Výroba jader

  • Stroj na výrobu jader metodou cold box od firmy LAEMPE velikost jader  "40" a KS12.
  • Součástí jaderny je pracoviště namáčení a sušení jader.
  • Velká jádra jsou opět vyráběna ze samotuhnoucích směsí pomocí mísičů s hodinovým výkonem 5 tun.