Výroba odlitků z hořčíku a hliníku metodou gravitačního lití do písku

Areál slévárny se nachází v bývalém areálu ČKD v Hradci Králové v blízkosti budoucí spojnice dálnic na Polsko, Liberec, Prahu a Ostravu. Výrobní plocha slévárny činí 9 362 m2.

Ve slévárně vyrábíme odlitky z hořčíkových slitin AZ91 a AZ63 a z hliníkových slitin ČSN 42 4331 a ČSN 42 4339. Odlitky z jiných slitin hořčíku (např. RZ5, ML5, AZ81,WE43,…) a hliníku jsme schopni odlít po předchozí konzultaci.

Mechanické vlastnosti odlévaných hliníkových slitin

Chemické složení odlévaných hliníkových slitin

Odlitky jsou dodávány podle požadavků zákazníka – tepelně zpracované, mořené (v případě hořčíkových slitin), s chemickou analýzou, metalografií, X-ray, mechanickými testy (pevnost, tvrdost, vrubová houževnatost).

Hořčíkové i hliníkové odlitky lijeme technologií gravitačního lití do pískových forem nebo do kovových forem. Formy jsou formovány ručně, strojně nebo vstřelovány technologií Cold Box. Jádra vyrábíme buď ručním pěchováním (bentonitová nebo furanová směs) nebo metodou Cold Box. Produkce odlitků je převážně zaměřena na výrobu tvarově složitých hořčíkových a hliníkových odlitků (disky pro automobily tzv. elektrony, vibrační desky, ruční nářadí, součástky do leteckých motorů apod.), které společnost dodává odběratelům v oblasti všeobecného strojírenství, letectví a automobilového průmyslu.

Hmotnosti námi vyráběných hořčíkových či hliníkových odlitků se pohybují od0,05 kg až do 150 kg. Větší hmotnost mg a al odlitků je samozřejmě přípustná, ale je nutná konzultace.

Další produkcí hořčíkové a hliníkové slévárny jsou speciální mg anody pro korozní ochranu elektrických zásobníků teplé vody.

Zajišťujeme interně celý proces výroby od návrhu a výroby modelového zařízení až po strojní opracování odlitků, včetně montáže dle Vaší výkresové dokumentace.

Slévárna je validována podle ČSN EN 9100.